bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Theoxenia hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Theoxenia hotel - Халкидики / Атон, Уранополис

Местоположение на Theoxenia hotel, Халкидики

разстояние до центъра: 500м

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

4899лв
3919лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
3976лв
3181лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2198лв
1759лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1675лв
1340лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2457лв
1965лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1725лв
1380лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3563лв
2851лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
2840лв
2272лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2264лв
1811лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1864лв
1491лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
994лв
795лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1294лв
1035лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1248лв
998лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
968лв
774лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3032лв
2426лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
3764лв
3011лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
3972лв
3178лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3399лв
2719лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2960лв
2368лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2599лв
2079лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1020лв
816лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
780лв
624лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1393лв
1114лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1282лв
1026лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
862лв
690лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
818лв
654лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1178лв
942лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
3977лв
3181лв
22-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
4989лв
3991лв
22-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
3559лв
2847лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2599лв
2079лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
4419лв
3535лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
5539лв
4431лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1393лв
1114лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1468лв
1175лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1888лв
1511лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
795лв
636лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
995лв
796лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
650лв
520лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
850лв
680лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
493лв
394лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
693лв
554лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
724лв
579лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
524лв
419лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
910лв
728лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1190лв
952лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2287лв
1830лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3123лв
2499лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3123лв
2499лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2287лв
1830лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3114лв
2491лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
5164лв
4131лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
2274лв
1819лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
6444лв
5156лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1095лв
876лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1049лв
839лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
955лв
764лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
809лв
647лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3180лв
2544лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2448лв
1959лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1826лв
1461лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1466лв
1173лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3712лв
2970лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2876лв
2301лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1493лв
1194лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1853лв
1482лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1870лв
1496лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1510лв
1208лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1393лв
1114лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1335лв
1068лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
1020лв
816лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
780лв
624лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
975лв
780лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
2164лв
1731лв
2-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1536лв
1229лв
2-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
693лв
554лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
493лв
394лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1099лв
879лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
739лв
591лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2524лв
2019лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1792лв
1434лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
914лв
731лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1064лв
851лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1234лв
987лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
784лв
627лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3144лв
2515лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
3977лв
3181лв
22-29 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
4989лв
3991лв
22-29 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
4540лв
3632лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3383лв
2706лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
910лв
728лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1190лв
952лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
650лв
520лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
850лв
680лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1360лв
1088лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3123лв
2499лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1040лв
832лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2287лв
1830лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
910лв
728лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3563лв
2851лв
29.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2067лв
1654лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1190лв
952лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2695лв
2156лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2840лв
2272лв
29.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1020лв
816лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
780лв
624лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2141лв
1713лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2769лв
2215лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1335лв
1068лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
3413лв
2731лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4425лв
3540лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1055лв
844лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3661лв
2929лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2929лв
2343лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1272лв
1018лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3623лв
2898лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1592лв
1274лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2782лв
2226лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2092лв
1674лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2615лв
2092лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
3594лв
2876лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
4606лв
3685лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1393лв
1114лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
3239лв
2591лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2507лв
2005лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1586лв
1268лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1855лв
1484лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1435лв
1148лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1225лв
980лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3565лв
2852лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2406лв
1925лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1866лв
1493лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
4285лв
3428лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
369лв
295лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
474лв
379лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
831лв
665лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2329лв
1863лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1789лв
1431лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2609лв
2087лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
3169лв
2535лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-20%
3180лв
2544лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
2448лв
1959лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1294лв
1035лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
994лв
795лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
910лв
728лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1190лв
952лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
5076лв
4060лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1700лв
1360лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1299лв
1040лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3716лв
2973лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1557лв
1246лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1137лв
910лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
780лв
624лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
1020лв
816лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
650лв
520лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
850лв
680лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Theoxenia, Theoxenia halkidiki, Theoxenia athos, Theoxenia aton, Theoxenia ouranoupolis, Theoxenia greece, Theoxenia гърция, Theoxenia халкидики, Theoxenia атон, Theoxenia уранополис, Theoxenia 2023, Theoxenia цени, Theoxenia мнения, Theoxenia цени 2023, Theoxenia лято 2023, Theoxenia ранни записвания, Theoxenia last minute, Theoxenia hotel, Theoxenia hotel halkidiki, Theoxenia hotel athos, Theoxenia hotel aton, Theoxenia hotel ouranoupolis, Theoxenia hotel greece, Theoxenia hotel гърция, Theoxenia hotel халкидики, Theoxenia hotel атон, Theoxenia hotel уранополис, Theoxenia hotel 2023, Theoxenia hotel цени, Theoxenia hotel мнения, Theoxenia hotel цени 2023, Theoxenia hotel лято 2023, Theoxenia hotel ранни записвания, Theoxenia hotel last minute, теоксения, теоксения гърция, теоксения халкидики, теоксения атон, теоксения уранополис, теоксения цени, теоксения мнения, теоксения цени 2023, теоксения лято 2023, теоксения ранни записвания, теоксения хотел, теоксения хотел гърция, теоксения хотел халкидики, теоксения хотел атон, теоксения хотел уранополис, теоксения хотел цени, теоксения хотел мнения, теоксения хотел цени 2023, теоксения хотел лято 2023, теоксения хотел ранни записвания,

cache load